Activeer de kracht van waardengedreven verandering
 

Verandermanagement

⛰️Waardenkracht zet verandermanagement in om succesvolle verandering te realiseren, en jullie te ondersteunen in je reis. De reis vanuit waar je nu staat, naar je doelstellingen.
We werken in principe vanuit de ADKAR methode (zijn we fan van, en we zijn erin gecertificeerd), maar we kunnen uit de voeten met elk verandermodel. 
Natuurlijk gebruiken we ook onze opgebouwde kennis en kunde vanuit Accenture en KPMG. We combineren dat slim en creatief met verdiepende werkvormen vanuit de Corporate Antropologie (zie punt 5).


1. Wat is je reden om te veranderen?

💡 Zie je een kans? Is er een probleem? of denk je dat het gewoon beter kan? Misschien wil je ergens vanaf, misschien wil je juist ergens naartoe. Waarschijnlijk zijn er zelfs meerdere redenen, en kijken mensen er bij jullie verschillend naar.

Er zijn veel redenen om te willen (of te moeten) veranderen. Bijvoorbeeld:

 1. Je wil van van strategische plannen naar realisatie en executie
 2. Je wil dat je fusie een succes wordt: Hoe neem je iedereen goed mee?
 3. Je wil een betere onboarding, een young board, een talent- of leiderschapsprogramma
 4. Je wil de adoptie vergroten van een nieuwe technologie, nieuwe processen en werkwijzen. Denk bijvoorbeeld aan ERP, SAFe, Agile, Scrum, of een andere slimme ontwikkeling
 5. Je wil schalen, professionaliseren, of je time-to-market versnellen
 6. Je wil een krachtige, veilige, innovatieve organisatiecultuur (waarin het ook nog gezellig blijft)
 7. Of misschien wil je gewoon dat jullie (veel) beter gaan samenwerken… 
2. Wat is eigenlijk succes?
🚩 We helpen je om te definiëren wat succes nou precies betekent in jullie specifieke verandering

 1. Welke doelstellingen gaat het project bereiken, wat gaan we opleveren?
 2. Welke voordelen levert dit op voor de organisatie? Welke waarde wordt gerealiseerd?

 

3. De oplossing én de mensen
"Het gaat niet om gelijk hebben of zelfs gelijk krijgen - Het gaat om gedaan krijgen"


⛰️ Bij elke verandering is er sprake van een ‘oplossing’. Dat kan een nieuw systeem zijn, maar ook een nieuwe teamsamenstelling of rapportage-structuur zijn. Of nieuwe producten, nieuwe kernwaarden, nieuwe processen en werkwijzen.
Zo'n oplossing kan prachtig slim ontworpen zijn, en zelfs netjes op tijd worden gerealiseerd, dat noemen we goed projectmanagement. Ofwel de 'eerste berg', die mensen soms onterecht zien als het belangrijkste doel.

...Maar wat als vervolgens niemand de nieuwe oplossing gebruikt? Als adoptie laag blijft? Als de mensen morren, of talenten weggaan? Dan realiseer je uiteindelijk geen of weinig voordelen. De potentiële waarde blijft helaas onbenut...

⛰️ 👉⛰️ Dus... Hoe neem je de mensen dan mee naar de tweede berg?
Verandermanagement is het intentionele en gestructureerde proces om de menselijke kant van verandering te begeleiden, met als doel om de gewenste resultaten te bereiken. 🚩 Dat zijn die doelstellingen én de waarde voor je organisatie. Die bereik je pas volledig op de tweede berg, áchter de eerste berg!4. Van individuele verandering naar collectieve verandering
💪 Uiteindelijk staat of valt organisatieverandering met de verandering van het individu: Welke personen moeten hun werk anders doen, en hoe dan precies? De uitkomsten van collectieve verandering zijn de som van individuele veranderingen.
Het is daarom cruciaal om aandacht te besteden aan 5 elementen*, als je iemand wil helpen om zijn of haar gedrag duurzaam te veranderen:

 1. Awareness Je bent je bewust van de noodzaak tot verandering
 2. Desire Je wil graag mee, en je ondersteunt de verandering
 3. Knowledge Je hebt de benodigde kennis voor verandering
 4. Ability Je hebt de benodigde competenties en skills, en gedraagt je daadwerkelijk anders
 5. Reinforcement Het lukt om de verandering te verduurzamen

🌀 Maar een individu staat natuurlijk niet op zichzelf...
Daarom herkennen en veranderen we met antropologische blik systemische cultuurpatronen**, die de verandering soms naarstig in de weg kunnen zitten. We maken daarvoor gebruik van de kracht van waardengedreven virale verandering. (check hier onze visie op organisatiecultuur)

 *(Prosci ADKAR) **(Patronen - Daniëlle Braun)

5. De veranderaanpak en onze goedgevulde knapzak
🎒 Als verandermanagers gebruiken we een gestructureerd proces en robuuste tools, om adoptie en gebruik van een bedachte oplossing duurzaam te verbeteren

 1. We activeren en motiveren een heel systeem van mensen, waaronder sponsors, teamleiders, en andere stakeholders, zodat we zo goed mogelijk verbinding maken met medewerkers
 2. We gebruiken technieken vanuit onze ervaring in verandermanagement vanuit de adviespraktijken van Accenture en KPMG.
 3. We herkennen en veranderen met antropologische blik systemische cultuurpatronen. We gebruiken normale mensentaal
 4. We gebruiken aansprekende werkvormen vanuit onder andere Corporate Antropologie, Deep Democracy, Design Thinking, Theory-U en PipDecks. Werkvormen zoals het kampvuurgesprek, een langzaamloopwedstrijd, een fishbowl, of ‘The Martian’...
 5. We ontwerpen, maken en faciliteren creatieve communicatie zoals video's, infographics,  trainingen workshops, en memorabele sessies. 6. Meetbaar succesvol
💯 Intentioneel verandermanagement verkleint de kosten, risico’s en negatieve consequenties van organisatieveranderingen.
Research van onder andere Prosci (2023) maakt het verschil duidelijk tussen slecht en excellent verandermanagement. De kans om projectdoelstellingen daadwerkelijk te behalen groeit hiermee namelijk van 15% naar 93%...

En die cijfers zijn belangrijk. Gezonde 'Kritieke Prestatie Indicatoren' (KPIs) helpen je om zichtbaar te maken hoe je er voor staat met je verandering.

...Maar, de cijfers zijn nooit het einde van het verhaal. Cijfers zonder context kunnen verandering en cultuur namelijk volledig doodslaan, en niet alles van waarde is meetbaar.

7. Waarden-krachtig veranderen

🌱 In tegenstelling tot standaard change management consultants versterken we tegelijkertijd met je veranderprogramma óók de voedingsbodem van verandering en robuuste organisatie: jullie organisatiecultuur.
We maken praktisch hoe je een sterke toekomstbestendige cultuur bouwt die veiligheid biedt, waar het gezellig is, én die excellentie en innovatie duurzaam activeert. Met kennis en kunde van Corporate Antropologie. (klik hier voor onze kijk op organisatiecultuur)

 1. Waardenkracht gebruikt verandermanagement op projectniveau als toepassing van een gestructureerd proces en een set tools om de menselijke kant van verandering te leiden met als doel een gewenst resultaat te bereiken.
 2. Op organisatieniveau is het belangrijk om de leiderschapsvaardigheid te ontwikkelen die verandering binnen de organisatie mogelijk maakt, en de organisatiecultuur te versterken zodat die structureel jullie veranderingscapaciteit vergroot.
 3. Elke dag 1% beter: Daar geloven wij in. Door een geschiedenis te schrijven van succesvolle veranderingen, worden jij, je team en je organisatie steeds toekomstbestendiger.


We ondersteunen je graag! Klik op de onderstaande knop voor onze profielen:

👉 Wie we zijn